Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

safety_transport.jpg

ORI Secured Logistics

What We Do

Veilige en onzichtbare items.

Wij bieden twee soorten leveringen aan: Enerzijds de “spoedleveringen” waarbij onze chauffeur zich onmiddellijk bij uw klant begeeft, in heel Europa. Anderzijds “leveringen à la carte”, waarbij we samen met de klant de leveringscriteria bepalen en vastleggen opdat deze het best beantwoorden aan zijn verwachtingen.

Een belangrijke omvang aan bezorgingen laat ons toe om op gebied van express­, VIP en gepersonaliseerde leveringen competitief te zijn. Tevens kunnen wij erkende veiligheidsagenten bezorgen die de klanten bijstaan tijdens de uitvoering van een verkoop of voorstelling van hoogwaardige artikelen.

Bovendien is onze dispatching te allen tijde bereikbaar en heel flexibel, wat een betere organisatie van uw leveringen in de hand werkt.

BETROUWBARE EN ONZICHTBARE VERZENDINGEN

In de wereld van beveiligd transport, bestaat er een zeldzame parel, het neusje van de zalm: SD Security. Een vloot van 80 voertuigen, allen uitgerust met een uitzonderlijk traceersysteem, opening van de voertuigen op afstand, zonder mogelijkheid voor de chauffeur om zelf de beveiligde koffers te openen…

Vertrouwelijke, anonieme, express en gepersonaliseerde diensten die u een volledig soelaas garanderen voor het vervoer van uw vertrouwelijke documenten, uurwerken, juwelen en andere waardevolle voorwerpen.

Zowel voor regelmatige als éénmalige leveringen, kan u rekenen op een betrouwbare en professionele partner met een waaier aan verschillende diensten die beantwoorden aan uw verwachtingen. En dit in heel België, Luxemburg en de buurlanden.

 

 

 

 

 

SDSecurity werkt voor een hoogwaardig cliënteel, voor wie een professionele aanpak en feilloze veiligheidsmaatregelen absolute vereisten zijn. In tegenstelling tot de meeste veiligheidstransportbedrijven is ons vervoer onopvallend dankzij een vloot voertuigen van verschillende merken die aan de buitenkant niet identificeerbaar zijn. Daarenboven zijn onze voertuigen voorzien van een traceersysteem dat ons te allen tijde toelaat het voertuig in real time te volgen vanaf het vertrek tot de aankomst. Dit is een absolute meerwaarde voor onze klanten. De opening van de vakafdelingen waarin uw goederen worden vervoerd, gebeurt op afstand vanuit ons centrum gelegen te Brussel. Trouwens onze chauffeurs, die even onopvallend zijn door hun stadskledij zonder enige aanwijzing van bedrijfsnaam of logo en die daarbovenop beschikken over de nodige alarmtools ingeval van diefstal, hebben geen toegang tot de opening van de hoog beveiligde vakafdelingen van het voertuig. Dit geperfectioneerd veiligheidssysteem zorgt enerzijds voor beveiligd transport van hoog niveau en is anderzijds volledig onopvallend aan de buitenkant. Hiermee bereiken wij het gewenste resultaat: tijdverlies ingeval van poging tot diefstal en de mogelijkheid van een snelle tussenkomst van de politie. De beveiligde vakafdelingen zijn quasi ontoegankelijk dankzij een doorgedreven studie van de stevigheid en de hermetische afsluiting van de koffers. Stel nu dat de dieven toch buit maken. Geen zorgen, alle goederen beschikken eveneens over het traceersysteem waarmee ze heel snel en gemakkelijk terug te vinden zijn. Ons uniek en uitzonderlijk traceersysteem verzekert onze positie en befaamdheid in de wereld van beveiligde leveringen.

ONZE MEERWAARDE: LEVERINGEN À LA CARTE

Omdat wij de levering van de toevertrouwde goederen hoog in het vaandel dragen, hebben wij de beste bestellers geselecteerd, die op een respectvolle manier de grootste zorg dragen van uw product bij de afname, tijdens het vervoer en bij de levering en dit ter bescherming van de voorafgaande voorzorgsmaatregelen die de klant genomen heeft.

Gaat uw voorkeur uit naar een vertrouwelijke verzendingswijze? Dan heeft u bij ons de vrijheid om de gegevens van de afzender al dan niet te vermelden op de leveringsborderellen. Of wenst u slechts de naam van de bestemmeling of transporteur te vermelden? Dit kan. Onze gepersonaliseerde dienstverlening garandeert uw anonimiteit.