Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Honden d’explosifs K9 – EDD

chiens d’explosifs  K9 – EDD

Deze honden bieden een praktische oplossing voor een makkelijke en efficiënte controle.

Speciaal getraind voor het opsporen van explosieven, kunnen de EDD honden op korte tijd enorme hoeveelheden voertuigen, vrachtwagens, paletten, koffers en handbagages checken.

De honden herkennen tot 6 producten (synthetisch)

 

  •  Wat is een explosief ?
  • Wat gebeurt met een explosief in geval van chemische reactie ?
  • De geleider en zijn hond, onafscheidelijk !